Bilder från Margits 75-årsdag

2007-04-14

28
29
30
31
32
Kim Forchhammer