Bilder från Margits 75-årsdag

2007-04-14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kim Forchhammer