Bilder från Margits 75-årsdag

2007-04-14

19
20
21
22
23
24
25
26
27
Kim Forchhammer