Bilder från Margits 75-årsdag

2007-04-14

10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kim Forchhammer